Čas vytápět co nejúčinněji !!!                                                      Nakupujte bezpečně a se zárukou u autorizovaného prodejce!

Produkty
Naposledy prohlížené

KONTAKT:

ORAVA KRB

mobil :

orange: +421/918364633

orange:+421/917584686

Sklad  a prodejna : Matice slovenskej 3723

                                  01008 Žilina

                                  Slovenská republika 

Otváracie hodiny : po-pátek od 8.30 do 15:00 hod

                                  sobota: od 08:30 do 12:00 hod

Mail: sporakykamnakrby@gmail.com

                             

 

                       

                 

                    

 

 

vodní krby - automaticky ovladač přívodu vzduchu

Záruční doba: 24 měsíců
Cena bez DPH: 3 783.33
4 540
KS

Toto ovládání snímá teplotu na povtchu teplovodní krbové vložky a podle nastavení teploty otevírá nebo zavírá přísun vzduchu co má vliv na hoření i výkon krbové vložky a výraznou úsporu spotřeby dřeva . Záruka : 24 měsíců

Automatický ovladač je zařízení, jehož cílem je udržení rovnoměrného tahu krbu v procesu spalování dřeva. Jeho cílem je kontrola teploty ohniska av regulaci prodlužuje cyklus spalování dřeva. Jeho kontrola spočívá v kontrole teploty vody, když je zařízení připojeno do krbové vložky s vodním pláštěm . Regulátor i klapka precizní regulují dodávku vzduchu do ohniště, čímž udržují požadovanou teplotu ohniska .
Obsluha ovladače.

Do obsluhy ovladače slouží řídící panel na kterém je displej a signalizační diody které slouží ke kontrole ovladače.

Displej . / Wyswietlacz /

Během normální práce ovladače se na displeji zobrazuje aktuální teplota vody nebo vzduchu podle nastavení . Stav který parametr se zobrazuje určuje svítící kontrolka . - Klapka - oběhové čerpadlo - ventilátor nebo jiné zařízení pro usnadnění nastavování dioda nastavovaného zařízení bliká .

Dotykové klávesnice / klawisze /

Pro kontrolu ovladače slouží i klávesnice .

- Klávesnice během normálního práce slouží k vycházení nebo vjetí z nebo do stavu bdělosti . Pokud jste v nastavení slouží do okamžitého opuštění nastavení bez zápisu parametrů. - Tato klávesnice během normálního práce slouží k vcházení do nastavení. V systému nastavení slouží k vcházení do změn daného parametru . V nastavení parametru slouží k potvrzení a vycházení s parametru . - Tato klávesnice během normálního práce slouží do precizního přivření klapky o jeden krok / displej na chvíli ukazuje aktuální pozici klapky / . V systému nastavení na zmieňanie parametrů na dol na nižší úroveň. - Tato klávesnice během normálního práce slouží do precizního otevření klapky o jeden krok / displej na chvíli ukazuje aktuální pozici klapky / . V systému nastavení na zmieňanie parametrů na hor na vyšší úroveň .

Za pomoci ovladače se dá na trvalý způsob kontrolovat práce ovladače , klapky, nastavovat změny parametrů .

Nastavení parametrů / Ustawianie parametrow /

Díky parametrům se dá přizpůsobit práce ovladače podle vlastních potřeb , jaký jsme optimálně využívaly práci krbové vložky . Dostupných je pět parametrů i dodatečný výběr práce ovladače. Po vstupu do menu nastavení za pomoci klávesnice / L / vybíráme za pomoci klávesnic / I / a / I / parametr který potřebujeme / název parametru se zobrazuje na displeji / . Po výběru parametru vcházíme na jeho nastavení za pomoci klávesnice / L / a znovu páru klávesnic / I / a / I / pro změnu výšky parametru . Potvrzujeme výběr parametru klávesnicí / L / . V každé chvíli můžeme vyjít z menu parametrů i nastavení klávesnicí / O / . Návrat do normální práce nastupuje také v případě pokud nenatisnete žádnou klávesnici po dobu 10 sekund .

Popis parametrů.

r1 - je to interval času při kterém ovladač zjišťuje skutečnosti zda aktuální měřená teplota je vyšší nebo nižší od zadané ( parametr t1 ) Pokud je teplota vyšší klapka se zavírá o jeden krok, pokud je teplota nižší klapka se otevírá. Tento parametr je třeba brát svědomitě shodně ze zásadami - pokud se teplota mění pomalu nastavujeme kratší čas reakce, jestliže se teplota mění rychle čas reakce třeba prodloužit . Při optimálním nastavení parametru r1 získáváme malé odchylky teploty při topení . t1 - teplota práce je to teplota práce , kterou ovladač zmíníme otevření klapky a stará se o udržení teploty . t2 - teplota zapnutí čerpadla. Je to parametr který rozhoduje o teplotě spouštění čerpadla s odchylkou 2 ° C . Po překročení teploty t2 +2 ° C nastává spuštění čerpadla a po poklesu teploty t2 - 2 ° C v časovém rozpětí 5 minut čerpadlo vypíná , regulátor přechází do stavu kontroly po 30 minutách . t3 - je to teplota níž hodnota reguluje výstupem ventilátoru nebo druhého připojeného čerpadla / zařízení / Po překročení teploty +2 ° C nastává spuštění / vypnutí ventilátoru nebo zařízení označeného pokud / X / a po poklesu teploty t3 - 2 ° C v časovém rozpětí 5 minut ventilátor nebo druhé zařízení vypíná. Tal - teplota alarmu. Při překročen teplota nastavené v tomto parametru ovladač zapne alarm ze symbolem potrojného vykřičníku . p1 - parametr který říká do jaké polohy se má nastavit klapka když je přístroj v době čekání na teplotu spínání ( čerpadla ) doporučuji poloha otevřená klapka p2 - parametr který dává možnost výchylce při které se mě spouštět čerpadlo nebo ventilátor v ° C p3 - parametr času zpoždění vypnutí čerpadla nebo ventilátoru po poklesu teploty v minutách P4 - parametr hovořící o tom zda má přístroj přecházet do stavu bdělosti automaticky po 30 minutách od poklesu teploty 12 - P2 nastavit ( 1 ) nebo ( 0 ) vypnutí automatického stavu bdělosti doporučuji ( 1 ) Ar - parametr hovořící o tom zda má být klapka nastavena automaticky v závislosti na teplotě na čidle ( 1 ) nebo vypnutí této funkce ( 0 ) vypnutí regulace nastavení klapky, když je tato funkce vypnuta ovladač tuto věc ukazuje na svém displeji přes první pravou tečku ukazatele na displeji. Zařízení i tak spouští automatickou regulaci když se teplota na čidle blíží k nastavené teplotě t1

Dodatečným parametrem je výběr práce ovladače ( voda / vzduch) .

Vzhledem k parametr měl by být nastaven pouze jednou a to při prvním uveden ovladače do funkce. Aby bylo znemožněno případné změně tohoto parametru lze tento parametr změnit pouze po provedení určitých kroků. Během vidění ze stavu bdělosti na displeji se zobrazují tři osmičky , v té době třeba najednou stisknout tři klávesnice L , I, I . Takovým postupem se umíme dostat do sekce výběr práce ovladače. Šipkami nahoru a dolů vybíráme práci ovladače ( voda / vzduch) . Výběr potvrzujeme kláves L nebo odcházíme od nastavení bez potvrzení změn kláves / O / .
Další funkce ovladače. - Havarijní zamknutí klapky - při výpadku proudu nastává automaticky zavření klapky , na displeji se signalizuje situace havarijní , která se vypíná automaticky . - Zabezpečení před zamrznutím - pro ovladače pracující na hodnotě H2O , jak havárie se také projevuje možnost zamrznutí vody. Podléhá ono na stálém monitorování vody v topení av poklesu teploty pod 5 ° C automaticky vypíná čerpadlo . - Automatický výstup ze stavu kontroly - pomimo vstupovat ovladače do stavu kontroly ovladač kontroluje teplotu iv případě vzrůstu teploty. Při vzrůstu teplota při roztápění automaticky vchází do stavu normální práce

Chyby hlášeny přes ovladač . - Překročení nastavení na hor (rozpojení na výstupu čidla teploty ) - překročení nastavení na dol (pevné spojení na výstupu čidla teploty )

Instalace ovladače .

Jak sestava ovladače se dodávají tyto elementy . - Ovládací elektronika - klapka ze servo mechanismem - teplotní čidlo s kouskem kabelu - kabel pro připojení klapky Instalace zařízení musí být provedena odborníkem znalým v oboru . Ovladač třeba zamontovat v místě aby měli něj dosah ovládací prvky. Elektronika je napájena napětím 230V. Doporučuje se aby napájení ovladače byly napojeny na panelu ovladače což značně usnadňuje používání ovladače. V případě vodního krbu třeba k ovladači přivést kabelu k ovládání čerpadla. Po přípravě kabelů a důkladném prostudování návodu můžeme začít s připojováním ovladače.

Pozor ! Montáž ovladače a všech s ním spojených částí bychom měli svěřit kvalifikovanému elektrikáři. Doporučuje se montovat ovladač spolu s záložním zdrojem v případě výpadku proudu . Při montáži s krbovou vložkou horkovzdušnou teplotní čidlo se nese dotýkat plášti krbové vložky . Bez potvrzení o instalaci instalační firmou je záruka na výrobek 24 měsíců neplatná !